Όροι επισκευών

 • Η εταιρία παρέχει δωρεάν διάγνωση της συσκευής του πελάτη. Σε περίπτωση αποστολής της συσκευής μέσω εταιρίας courier, χρεώνει μόνο τα έξοδα αποστολής και παραλαβής της εταιρίας courier.

 • Ο πελάτης ενημερώνεται για το κόστος και το χρόνο οποιαδήποτε επισκευής πριν γίνει κάποια απόπειρα από την εταιρία. Μόνο αν αποδεχθεί ο πελάτης τα δύο παραπάνω η εταιρία θα προχωρήσει σε απόπειρα επισκευής.

 • Ο συνηθέστερος χρόνος επισκευής κυμαίνεται από 1 έως 3 εργάσιμες μέρες. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να χρειαστεί παραπάνω χρόνο κυρίως λόγο εύρεσης και παραλαβής ανταλλακτικού.

 • Το κόστος και ο χρόνος επισκευής ενδέχεται να μεταβληθεί σε περίπτωση που παρατηρηθεί νέο πρόβλημα κατά τη διάρκεια της επισκευής. Ο πελάτης ενημερώνεται άμεσα και μόνο αν υπάρξει συμφωνία η εταιρία προχωράει την επισκευή της συσκευής.

 • Σε περίπτωση που χρειαστεί επισκευή μητρικής πλακέτας ή κάρτας γραφικών, ο πελάτης ενημερώνεται για τους κινδύνους μη επισκευής της συσκευής, λόγω της δυσκολίας και της πολυπλοκότητας του προβλήματος. Μόνο μετά από συγκατάθεση του πελάτη η εταιρία προχωράει σε οποιαδήποτε απόπειρα επισκευής.

 • Η εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για την απώλεια δεδομένων σας σε απόπειρα επισκευής της συσκευής σας. Ο πελάτης πρέπει να φροντίσει να πάρει αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων του(back up) πριν από κάποια απόπειρα επισκευής. Ο πελάτης μπορεί να ζητήσει από την εταιρία να πάρει αντίγραφα ασφαλείας εφόσον είναι εφικτό με το ανάλογο κόστος.

 • Η εταιρία αποθηκεύει την συσκευή σας έως 1 μήνα. Σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία και ο πελάτης δεν έχει παραλάβει την συσκευή του μετά από τηλεφωνικές ή ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις τότε η συσκευή δίνεται για ανακύκλωση.

Όροι εγγύησης επισκευών

 • Σε όλες τις επισκευές μας δίνεται η εγγύηση ομαλής λειτουργίας για 4 μήνες. Σε περίπτωση επανάληψης του ίδιου προβλήματος στο χρονικό διάστημα της εγγύησης ο πελάτης έχει δικαίωμα να ζητήσει πίσω το ποσό που κατέβαλε(πλην το Φ.Π.Α.) ή να ζητήσει επανάληψη επισκευής έως 1 φορά εντός του χρονικού διαστήματος της εγγύησης που παρέχεται δωρεάν.

 • Αν επαναληφθεί για δεύτερη φορά το ίδιο πρόβλημα μέσα στο χρονικό διάστημα της εγγύησης τότε επιστρέφεται το ποσό που καταβλήθηκε πίσω στον πελάτη(πλην το Φ.Π.Α.).

 • Σε περίπτωση άρνησης της επαναλαμβανόμενης επισκευής, τότε θα αφαιρεθούν και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν. Και ο πελάτης θα χρεωθεί το κόστος τεχνικού ελέγχου.

 • Η εταιρία έχει δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή χρημάτων ή να επαναλάβει την επισκευή σε περίπτωση που παρατηρηθεί κακή χρήση από τον πελάτη, πχ πτώση ή βρέξιμο της συσκευής. Επίσης έχει δικαίωμα να αρνηθεί σε περίπτωση που ανοιχτεί η συσκευή από κάποιο άλλο πρόσωπο.

 • Η εγγύηση καλύπτει μόνο την επισκευή του ίδιου προβλήματος της συσκευής.

 • Για τις συσκευές από κινέζικες εταιρίες πχ ZOPO, OUKITEL κτλπ δεν δίνεται κάποια εγγύηση.